Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2015

upitamarzeeeniami
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
Reposted frompierdolony pierdolony viasummerkiss summerkiss
upitamarzeeeniami
Nikt tak naprawdę nie chce, byś była sobą. Chcą, byś była taka, jaka im się podobasz.
— "Malfetto. Mroczne Piękno"
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viacytaty cytaty
Sponsored post
feedback2020-admin
upitamarzeeeniami
9479 fd08
Reposted fromfoods foods
upitamarzeeeniami
balonik
Reposted frommajkey majkey viagosiuuaam16 gosiuuaam16
upitamarzeeeniami
(...) nagle poczułam, jak przylegam do niego każdym centymetrem skóry. Cała byłam jego, a on cały był mój.
— McFarlane Mhairi - Nie mów nic kocham cię
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagosiuuaam16 gosiuuaam16
upitamarzeeeniami
6242 2ce7 500
Karpowicz "Ości" 9
upitamarzeeeniami
9593 f7ec
Reposted fromfoods foods

February 10 2015

upitamarzeeeniami
6395 bb71
upitamarzeeeniami
Każde sekundy bez Ciebie, dłużą się jak godziny... Nie umiem bez Ciebie żyć i nie chce.
— ♥
Reposted fromempathetic empathetic viacytaty cytaty

October 22 2014

upitamarzeeeniami
5473 598b
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaillustrate illustrate

October 15 2014

upitamarzeeeniami
2968 bea5
Reposted fromlittlefool littlefool viafoods foods
upitamarzeeeniami
0879 0896
upitamarzeeeniami
2926 9ef5
Reposted fromnoticeable noticeable viaabsinthic absinthic
upitamarzeeeniami
3751 070a
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaabsinthic absinthic

October 03 2014

upitamarzeeeniami
2894 3b5e
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianotthesame notthesame
upitamarzeeeniami
5423 b71c
Reposted fromretaliate retaliate viagosiuuaam16 gosiuuaam16

September 27 2014

upitamarzeeeniami
upitamarzeeeniami
upitamarzeeeniami
4110 45a4
Reposted fromfoods foods

September 20 2014

upitamarzeeeniami
9776 af51
Reposted fromunr-eal unr-eal viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...