Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2014

upitamarzeeeniami
upitamarzeeeniami
upitamarzeeeniami

imchokingonmywords:

I just want to see northern lights.

upitamarzeeeniami
9194 3a55
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaabsinthic absinthic
upitamarzeeeniami
3931 65a9
Reposted fromJessicaa Jessicaa viafoodforsoul foodforsoul
upitamarzeeeniami
Lubię takie pieprzone, drobne rzeczy, jak trzymanie za rękę i szczery uśmiech.
— do Ciebie
Reposted fromchocoway chocoway viasamozatrucie samozatrucie
upitamarzeeeniami
upitamarzeeeniami
Pragnę Cię (pieprzyć, solić, przyprawić - o orgazm). Jest mi z Tobą miłość.
— Maria Goniewicz "Listy od Żony"
Reposted fromsubiektywne subiektywne viasamozatrucie samozatrucie
upitamarzeeeniami
3840 8d95
upitamarzeeeniami
3425 a9e1 500
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viasamozatrucie samozatrucie
upitamarzeeeniami
5977 b96b
Reposted fromfoods foods
upitamarzeeeniami
6234 4994 500
Reposted fromfoods foods

September 12 2014

upitamarzeeeniami
2434 e34f 500
Reposted fromlittlefool littlefool viafoods foods
upitamarzeeeniami
0624 4a13
Reposted fromcalifornia-love california-love
upitamarzeeeniami
0698 a724
Reposted fromcalifornia-love california-love
upitamarzeeeniami
to nie jest tak, że On zauważy Cię dopiero wtedy, gdy masz na sobie cudowną sukienkę. On ma Cię zauważać codziennie - każdego dnia na nowo odkrywać każdą część Ciebie. masz podobać mu się zawsze - od razu po przebudzeniu, po przebiegnięciu 20 km, czy też podczas choroby. masz być dla Niego najpiękniejsza zawsze, i tylko w Tobie ma widzieć ideał.
— veriolla.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viaDajanaa Dajanaa

September 11 2014

upitamarzeeeniami
Zależy mi na Niej, cholera. A wiesz co to znaczy, Przyjacielu? To znaczy, że ja jestem od Niej uzależniony. Ale nie tak jak Ty od fajek. Ja jestem uzależniony od Jej uśmiechu, który sam przywołuję na Jej wargi. Od rozmów z Nią, które ciągną się godzinami, a dzięki którym Ona staje się weselsza. Od Jej radości, która jest dla mnie diablo ważna. Od bycia Jej podporą, na której może się oprzeć, gdy opadnie z sił. Od bycia Jej Aniołem Stróżem, który unosi Ją w górę, kiedy upada na dno. Od patrzenia w Jej oczy, roześmiane i pełne czegoś, czego nie jestem w stanie nazwać. Od Jej obecności i ciepła, które mi daje. Dlatego nie chcę Jej stracić. Bo mi na Niej zależy, Przyjacielu. Jak cholera.
— M. Bajorek
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vialanni lanni
upitamarzeeeniami
4885 9bd6
Reposted fromunco unco viatulipanowa tulipanowa
upitamarzeeeniami
2961 6b35
Reposted fromcountingme countingme viatulipanowa tulipanowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl